Telefon: 68 347 7300
A-   A   A+     A  A
Start « O Szpitalu «


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie,
z siedzibą ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn.
W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, można się z nim kontaktować za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby podmiotu medycznego z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych lub poczty elektronicznej poprzez e-mail: iod@spzozwolsztyn.pl

Z dalszą treścią obowiązku informacyjnego możecie się Państwo zapoznać poprzez link: https://www.spzozwolsztyn.pl/oszpitalu/obowiazki


"oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie / wykonawcy którego reprezentuję podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego."

Klauzula RODO
Obowiązek informacyjny wobec kontrahentów SPZOZ w Wolsztynie
Obowiązek informacyjny wobec pracowników kontrahentów SPZOZ w Wolsztynie
zmodyfikowano: 2022-05-27 12:59:41   

Witryny powiązane

Powiat Wolsztyn Miasto Wolsztyn Gmina Przemęt Gmina Siedlec Stowarzyszenie SNRRSP NFZ Poznań BIP Szpitala
System Zarządzania Jakością Ranking Rzeczpospolita 2019 Ranking Rzeczpospolita 2018 Akredytacja