Telefon: 68 347 7300
A-   A   A+     A  A
Start « O Szpitalu «

Pielęgniarki na oddziały szpitalne

Nabór zakończony

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku

Pielęgniarki na oddział szpitalny:
Anestezjologii i intensywnej terapii
Chirurgiczny ogólny z pododdziałem urazowo – ortopedycznym
oraz na Blok operacyjny

Niezbędne kwalifikacje, kompetencje oraz doświadczenie zawodowe:

  1. Kwalifikacje zawodowe:
    • wykształcenie: wyższe / średnie
    • kierunek: pielęgniarstwo
    • certyfikaty: ukończenie: specjalizacji / kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii ogólnej, pielęgniarstwa operacyjnego
  2. Kompetencje:odpowiedzialność, zaangażowanie
  3. Doświadczenie zawodowe: wskazane
  4. Staż pracy: wskazany
Ogólny zakres obowiązków:

Wymagane dokumenty: Oferujemy: Dokumenty należy składać w Sekretariacie SPZOZ w Wolsztynie lub przesłać pocztą do dnia 07-04-2017 pod adres:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie, Ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn
z dopiskiem "Oferta pracy na stanowisko……."
lub na e-mail: sekretariat@spzozwolsztyn.pl
Bliższych informacji udziela Beata Szutta, kontakt 68-347-73-69.
Aplikacje, które wpłyną do SPZOZ w Wolsztynie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

zmodyfikowano: 2017-03-20 10:09:00   

Witryny powiązane

Powiat Wolsztyn Miasto Wolsztyn Gmina Przemęt Gmina Siedlec Stowarzyszenie SNRRSP NFZ Poznań BIP Szpitala
System Zarządzania Jakością Ranking Rzeczpospolita 2019 Ranking Rzeczpospolita 2018 Akredytacja