Telefon: 68 347 7300
A-   A   A+     A  A
Start « O Szpitalu «
Plan postępowań na rok 2019
Plan postępowań na rok 2018
Plan postępowań na rok 2017 - aktualizacja
Plan postępowań na rok 2017
22 PN/09/2019 
Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników dla Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej w SPZOZ w Wolsztynie
05-2019
29 PN/08/2019 
Przetarg nieograniczony na: sukcesywną 24 miesięczną dostawę podłoży i odczynników bakteriologicznych dla Pracowni Bakteriologicznej w SPZOZ w Wolsztynie
04-2019
29 PN/07/2019 
Przetarg nieograniczony na: 24 miesięczna dzierżawa bielizny szpitalnej wraz ze świadczeniem kompleksowej usługi pralniczej dla Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych z wykorzystaniem technologii RFID" dla SPZOZ w Wolsztynie.
04-2019
19 PN/06/2019 
Przetarg nieograniczony na: sukcesywną 24 miesięczną dostawę rękawic diagnostycznych niejałowych, sterylnych i rękawic chirurgicznych jałowych dla SPZOZ w Wolsztynie.
03-2019
18 PN/05/2019 
Przetarg nieograniczony na: 36 miesięczną dzierżawę co najmniej 16 rzędowego tomografu komputerowego dla Pracowni T/K w SPZOZ w Wolsztynie.
03-2019
08 PN/04/2019 
Przetarg nieograniczony na: sukcesywną 12 miesięczna dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów zużywalnych, materiałów kontrolnych, elektrod/membran, kapilar do wykonania 2000 badań parametrów równowagi kwasowo-zasadowej........
03-2019
25 PN/03/2019 
Przetarg nieograniczony na: sukcesywna 24 miesięczną dostawę pieluszek dziecięcych, pieluchomajtek dla dorosłych i podkładów ginekologicznych dla SPZOZ w Wolsztynie.
02-2019
30 PN/02/2019 
Przetarg nieograniczony na: sukcesywna 12 miesięczna dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów, materiałów eksploatacyjnych do wykonania dedykowanej liczby badań pilnych wraz z dzierżawą analizatora.
01-2019
02 PN/01/2019 
Przetarg nieograniczony na: sukcesywna 24 miesięczna dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów do oznaczeń parametrów hematologicznych wraz z dzierżawą dwóch wieloparametrowych analizatorów hematologicznych
01-2019
03 PN-Ubezp. SPZOZ 
Ubezpieczenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie
12-2018
29 PN/25/2018 
Przetarg nieograniczony na: „Wewnętrzne roboty instalacyjno- budowlane na potrzeby utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR)" w ramach Umowy o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0257/18-00/453/2018/128
11-2018
21 PN/24/2018 
Przetarg nieograniczony na: Sukcesywną 24 miesięczną dostawę produktów farmaceutycznych dla SPZOZ w Wolsztynie;
11-2018
18 PN/23/2018 
Przetarg nieograniczony na: sukcesywną 18 miesięczną dostawę jałowych materiałów medycznych jednorazowego użytku dla SPZOZ w Wolsztynie;
10-2018
18 PN-Grupowe ubezpie. 
Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników SPZOZ w Wolsztynie oraz członków ich rodzin na lata 2018-2021
10-2018
18 PN/22/2018 
Przetarg nieograniczony na: „Wewnętrzne roboty instalacyjno- budowlane na potrzeby utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR)" w ramach Umowy o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0257/18-00/453/2018/128
10-2018
15 PN/21/2018 
Przetarg nieograniczony na: zakup aparatury medycznej i wyposażenia na potrzeby utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR)",w ramach Umowy o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0257/18-00/453/2018/128
10-2018
19 PN/20/2018 
Przetarg nieograniczony na: „Wewnętrzne roboty instalacyjnobudowlane na potrzeby utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR)" PN/20/2018 w ramach Umowy o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0257/18-00/453/2018/128.....
09-2018
17 PN/19/2018 
Przetarg nieograniczony na: zakup nowoczesnej aparatury medycznej i wyposażenia w ramach zawartej Umowy o dofinansowanie Projektu.
09-2018
07 PN/18/2018 
Przetarg nieograniczony na: „Wewnętrzne roboty instalacyjno- budowlane w zakresie rozbudowy i przebudowy II piętra budynku „B” na potrzeby Oddziału Ginekologicznego SPZOZ w Wolsztynie.
09-2018
08 PN/17/2018 
Przetarg nieograniczony na: wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji II etapu inwestycji w zakresie: „Przebudowy i rozbudowy obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie".
08-2018
26 PN/16/2018 
Przetarg nieograniczony na: sukcesywną 18 miesięczną dostawę jałowych materiałów medycznych jednorazowego użytku dla SPZOZ w Wolsztynie;
07-2018
20 PN/15/2018 
Przetarg nieograniczony na: „Wewnętrzne roboty instalacyjno- budowlane na potrzeby utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR)"
07-2018
20 PN/14/2018 
Przetarg nieograniczony na: „Wewnętrzne roboty instalacyjno- budowlane na potrzeby utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR)"
06-2018
04 PN/12/2018 
Przetarg nieograniczony na sukcesywną 12 miesięczną dostawę niejałowych materiałów medycznych jednorazowego użytku dla SPZOZ w Wolsztynie.
06-2018
30 PN/11/2018 
Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników serologicznych dla Laboratorium w SPZOZ w Wolsztynie
04-2018
24 PN/10/2018 
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane, pod nazwą „Modernizacja infrastruktury SPZOZ w Wolsztynie na potrzeby Pracowni Fizjoterapii" dla SPZOZ w Wolsztynie.
04-2018
16 PN/09/2018 
Przetarg nieograniczony na dostawę produktów farmaceutycznych.
04-2018
16 PN/08/2018 
Przetarg nieograniczony na zakup nowoczesnej aparatury medycznej i wyposażenia dla SPZOZ w Wolsztynie.
04-2018
29 PN/07/2018 
Przetarg nieograniczony na usługę przeprowadzania napraw i przeglądów sprzętu medycznego.
03-2018
13 PN/06/2018 
Przetarg nieograniczony na I. dostawa odczynników immunologicznych, materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatora immunologicznego; II. dostawa odczynników laboratoryjnych, materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatora równowagi
03-2018
23 PN/05/2018 
Przetarg nieograniczony na sukcesywna dostawę odczynników laboratoryjnych; pasków odczynnikowych; barwników i pigmentów; odczynników koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora koagulologicznego;
02-2018
02 PN/04/2018 
Przetarg nieograniczony na sukcesywna dostawa podłoży i odczynników bakteriologicznych dla SPZOZ w Wolsztynie.
02-2018
25 PN/03/2018 
Przetarg nieograniczony na "Wykonanie systemu wydzielenia i oddymiania w SPZOZ w Wolsztynie".
01-2018
24 PN/02/2018 
Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych,pieczywa oraz produktów mięsnych dla SPZOZ w Wolsztynie.
01-2018
08 PN/01/2018 
Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z montażem sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Oddziału Rehabilitacji SPZOZ w Wolsztynie.
01-2018
18 PN/24/2017 
Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z montażem kardiomonitorów na potrzeby oddziałów SPZOZ w Wolsztynie.
12-2017
04 PN/23/2017 
Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z montażem mebli medycznych ze stali nierdzewnej na potrzeby oddziałów SPZOZ w Wolsztynie.
12-2017
14 PN/22/2017 
Przetarg nieograniczony na dostawę stołu operacyjnego z przystawką ortopedyczną na Blok Operacyjny SPZOZ w Wolsztynie.
11-2017
31 PN/21/2017 
Przetarg nieograniczony na dostawę łóżek porodowych oraz fotela ginekologicznego na Oddział Położniczo –Ginekologiczny dla SPZOZ w Wolsztynie
10-2017
05 PN/20/2017 
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów medycznych, opatrunków oraz implantów chirurgicznych dla SPZOZ w Wolsztynie.
10-2017
27 PN/19/2017 
Przetarg na dostawę odzczynników - Zadanie I oraz Zadanie II dla SPZOZ w Wolsztynie
09-2017
16 PN/18/2017 
Przetarg na Zadanie I oraz Zadanie II dla SPZOZ w Wolsztynie
08-2017
09 PN/17/2017 
Przetarg na 24 miesięczną sukcesywną dostawę płynów infuzyjnych dla SPZOZ w Wolsztynie.
08-2017
03 PN/16/2017 
Przetarg na dostawę stanowiska resuscytacji dla Oddziału Neonatologicznego SPZOZ w Wolsztynie
08-2017
24 PN/15/2017 
Przetarg na dostawę stanowisk do pielęgnacji noworodka wraz z lampami ogrzewczymi dla SPZOZ w Wolsztynie
07-2017
16 PN/14/2017 
Przetarg na 24 m-czną dostawę odczynników do badań biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora do badań biochemicznych dla laboratorium SPZOZ w Wolsztynie.
06-2017
31 PN/13/2017 
Przetarg na dostawę lamp operacyjnych na Blok operacyjny dla SPZOZ w Wolsztynie.
05-2017
22 PN/12/2017 
Przetarg na 12 miesięczną sukcesywną dostawę materiałów medycznych, opatrunków oraz implantów chirurgicznych dla SPZOZ w Wolsztynie.
05-2017
19 PN/11/2017 
Przetarg na Zadanie I oraz Zadanie II dla Laboratorium SPZOZ w Wolsztynie
05-2017
26 PN/10/2017 
Przetarg na sukcesywną 24 miesięczną dostawę preparatów oraz osprzętu do terapii nerkozastępczych wraz z dzierżawą aparatu przeznaczonego do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych dla AiIT SPZOZ w Wolsztynie.
04-2017
12 PN/09/2017 
Przetarg na sukcesywną 24 miesięczną dostawę sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku dla SPZOZ w Wolsztynie.
04-2017
20 PN/08/2017 
Przetarg na dostawę akcesoriów do pomiaru rzutu serca metoda termodylukcji wraz z dzierżawą monitora do pomiarów hemodynamicznych dla AiIT SPZOZ w Wolsztynie.
03-2017
14 PN/07/2017 
Przetarg na sukcesywną dostawa odczynników laboratoryjnych, materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatora równowagi kwasowo-zasadowej dla Laboratorium SPZOZ w Wolsztynie.
03-2017
09 PN/06/2017 
Przetarg na sukcesywną 24 miesięczną dostawę rękawic diagnostycznych niejałowych, sterylnych i rękawic chirurgicznych jałowych dla SPZOZ w Wolsztynie.
03-2017
08 PO/01/2017 
Zaproszenie do składania ofert na 12 miesięczną dostawę akcesoriów laparoskopowych, akcesoriów do diatermii i sprzętu pomocniczego dla Bloku Operacyjnego.
03-2017
23 PN/05/2017 
Przetarg na dzierżawę bielizny szpitalnej wraz ze świadczeniem kompleksowej usługi pralniczej dla Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych z wykorzystaniem technologii RFID
02-2017
07 PN/04/2017 
Przetarg na dostawę odczynników laboratoryjnych i materiałów eksploatacyjnych oraz dostawę odczynników immunologicznych i materiałów eksploatacyjnych z dzierżawą analizatora immunologicznego.
02-2017
30 PN/03/2017 
Przetarg na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych, pieczywa oraz produktów mięsnych dla SPZOZ w Wolsztynie.
01-2017
26 PN/02/2017 
Przetarg na 12 miesięczną, sukcesywną dostawę niejałowych materiałów medycznych jednorazowego użytku dla SPZOZ w Wolsztynie
01-2017
10 PN/01/2017 
Przetarg na sukcesywną 24 miesięczną dostawę pieluszek dziecięcych, pieluchomajtek dla dorosłych i podkładów ginekologicznych dla SPZOZ w Wolsztynie.
01-2017
28 PN/19/2016 
Przetarg na dostawę odczynników laboratoryjnych, materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatorów równowagi kwasowo-zasadowej dla Laboratorium i Oddziału AiIT w SPZOZ w Wolsztynie
12-2016
06 PN/18/2016 
Przetarg na dostawę odczynników laboratoryjnych, serologicznych, pasków odczynnikowych, barwników i odczynników koagulologicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora do badań koagulologicznych dla Laboratorium w SPZOZ w Wolsztynie
12-2016
20 PN/17/2016 
Przetarg na 36-miesięczną usługę przeprowadzania przeglądów, konserwacji, kontroli bezpieczeństwa aparatury medycznej wraz z naprawami dla Pracowni Endoskopii w SPZOZ w Wolsztynie
10-2016
10 PN/16/2016 
Przetarg na sukcesywną, 12-miesięczną dostawę produktów farmaceutycznych dla SPZOZ w Wolsztynie
10-2016
11 DT/03/2016 
Dialog Techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup Bronchofiberoskopu nowego lub używanego kompatybilnego z posiadanym systemem wizyjnym firmy Olimpus Exera II...
08-2016
19 PN/15/2016 
Przetarg na Wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji i etapu inwestycji pod nazwą: przebudowa i rozbudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie w celu dostosowania do wymagań...
07-2016
05 SI-2016 
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zmierzającego do wyłonienia Wykonawcy strony internetowej w trybie postępowania poniżej 30 tys. euro.
07-2016
24 PN/14/2016 
Przetarg na: I sukcesywna dostawa odczynników biochemicznych, materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatora immunodiagnostycznego na stanowisko badań pilnych; II. sukcesywna dostawę odczynników...
06-2016
09 PN/13/2016 
Przetarg na wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji I etapu inwestycji pod nazwą: Przebudowa i rozbudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie w celu dostosowania do wymagań...
06-2016
24 PN/12/2016 
Przetarg na dostawę wideokolonoskopu z procesorem wizyjnym, źródłem światła oraz monitorem medycznym dla Pracowni Endoskopowej SPZOZ w Wolsztynie.
05-2016
29 PN/11/2016 
Przetarg na sukcesywną 36 miesięczną dostawę implantów ortopedycznych dla SPZOZ w Wolsztynie.
04-2016
21 PN/10/2016 
Przetarg na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji I etapu inwestycji pod nazwą: przebudowa i rozbudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie w celu dostosowania do wymagań...
04-2016
14 PN/09/2016 
Przetarg na usługę finansowania w formie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 5.096.000,00 zł dla SPZOZ w Wolsztynie
04-2016
14 PN/08/2016 
Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę preparatów odżywiania pozajelitowego, wewnątrzjelitowego dla SPZOZ w Wolsztynie zakończonego aukcją elektroniczną.
04-2016
13 PN/07/2016 
Przetarg nieograniczony na sukcesywna dostawa zamkniętego systemu aspiracyjno - próżniowego do pobierania krwi dla SPZOZ w Wolsztynie, zakończonego aukcją elektroniczną.
04-2016
01 PN/06/2016 
Przetarg nieograniczony na sukcesywną 12 miesięczną dostawę preparatów oraz osprzętu do terapii nerkozastępczych wraz z dzierżawą aparatu przeznaczonego do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych...
04-2016
24 DT/02/2016 
Dialog Techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup nowego, cyfrowego aparatu RTG, przewoźnego z ramieniem C na potrzeby Bloku Operacyjnego w SPZOZ w Wolsztynie
03-2016
16 PN/05/2016 
Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą aparatu do analiz jonów Na/K/Ca zjonizowanego dla SPZOZ w Wolsztynie zakończonego aukcją elektroniczną.
03-2016
11 DT/01/2016 
Dialog Techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup nowego wideokolonoskopu.
03-2016
09 PN/04/2016 
Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SPZOZ w Wolsztynie zakończonego aukcją elektroniczną
03-2016
04 PN/03/2016 
Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę drobiu i produktów mięsnych dla SPZOZ w Wolsztynie zakończony aukcją elektroniczną
03-2016
16 PN/02/2016 
Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SPZOZ w Wolsztynie.
02-2016
04 PN/01/2016 
Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych, pieczywa oraz produktów mięsnych dla SPZOZ w Wolsztynie.
01-2016
zmodyfikowano: 2017-01-31 14:29:46   

Witryny powiązane

Powiat Wolsztyn Miasto Wolsztyn Gmina Przemęt Gmina Siedlec Stowarzyszenie SNRRSP NFZ Poznań BIP Szpitala System Zarządzania Jakością Ranking Rzeczpospolita 2018 Ranking Rzeczpospolita 2018