Telefon: 68 347 7300
A-   A   A+     A  A
Start « O Szpitalu «

PN/19/2018


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie zaprasza Państwa do złożenia oferty na: zakup nowoczesnej aparatury medycznej i wyposażenia w ramach zawartej Umowy o dofinansowanie Projektu pt. „Poprawa jakości i dostępności do udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej i wyposażenia oraz modernizację infrastruktury w SPZOZ w Wolsztynie”

Ogłoszenie
SIWZ
Klauzula dla zamawiającego
Wzór umowy
zalacznik
Pakiety

Dodano 2018-09-25

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacje
Wyjaśnienia
Pakiety
załącznik nr 2 Pakiety 1-5
zmodyf. Formularz ofertowy

Dodano 2018-09-26

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacje
Zmodyf. załącznik nr 2 Pakiety 1A

Dodano 2018-10-04

Informacja po otwarciu ofert

Dodano 2018-10-24

Wynik
zmodyfikowano: 2018-10-24 14:29:31   

Witryny powiązane

Powiat Wolsztyn Miasto Wolsztyn Gmina Przemęt Gmina Siedlec Stowarzyszenie SNRRSP NFZ Poznań BIP Szpitala
System Zarządzania Jakością Ranking Rzeczpospolita 2019 Ranking Rzeczpospolita 2018 Akredytacja