Telefon: 68 347 7300
A-   A   A+     A  A
Start « O Szpitalu «

PN/25/2018Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wewnętrzne roboty instalacyjno- budowlane na potrzeby utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR)" w ramach Umowy o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0257/18-00/453/2018/128Projektu pn. „Budowa i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZOZ w Wolsztynie" nr POIS.09.01.00-00-0257/18 w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Ogłoszenie
SIWZ
Umowa wzór
Klauzula dla zamawiającego
Wytyczne do SOR
Załączniki SOR
załącznik SIWZ nr3 medyczne mosty zasilające
Dokumentacja techniczna
Przedmiary

Dodano 2018-12-10

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacje
Wyjaśnienia
Zmodyfik. załącznik_SIWZ_nr_3 medyczne_mosty_zasilające

Dodano 2018-12-11

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacje

Dodano 2018-12-12

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacje
Dodano 2018-12-13

Wyjaśnienia II
Dodano 2018-12-21

Zestawienia z otwarcia ofert

Dodano 2019-01-04

Wynik
zmodyfikowano: 2019-01-04 11:53:05   

Witryny powiązane

Powiat Wolsztyn Miasto Wolsztyn Gmina Przemęt Gmina Siedlec Stowarzyszenie SNRRSP NFZ Poznań BIP Szpitala
System Zarządzania Jakością Ranking Rzeczpospolita 2019 Ranking Rzeczpospolita 2018 Akredytacja