Telefon: 68 347 7300
A-   A   A+     A  A
Start « O Szpitalu «

PN/08/2019

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: sukcesywną 24 miesięczną dostawę podłoży i odczynników bakteriologicznych dla Pracowni Bakteriologicznej w SPZOZ w Wolsztynie.

Ogłoszenie
SIWZ
Wzór umowy
Parametry graniczne analizatora do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów
Parametry graniczne analizatora do posiewów krwi
Pakiety

Dodano 2019-04-16

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacje
Odpowiedzi
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Pakiety
Parametry graniczne analizatora do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów
Parametry graniczne analizatora do posiewów krwi

Dodano 2019-04-18

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacje
Zmodyf. formularz ofertowy

Dodano 2019-04-29

Zestawienie z otwarcia ofert

Dodano 2019-05-23

Wynik
zmodyfikowano: 2019-05-23 13:59:51   

Witryny powiązane

Powiat Wolsztyn Miasto Wolsztyn Gmina Przemęt Gmina Siedlec Stowarzyszenie SNRRSP NFZ Poznań BIP Szpitala
System Zarządzania Jakością Ranking Rzeczpospolita 2019 Ranking Rzeczpospolita 2018 Akredytacja