Telefon: 68 347 7300
A-   A   A+     A  A
Start « O Szpitalu «

PN/24/2019

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną 12 miesięczną dostawę odczynników kalibratorów, materiałów zużywalnych do badań parametrów analizatora równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą analizatora dla Medycznego Laboratorium Diagnostycznego w SPZOZ w Wolsztynie.

Ogłoszenie
SIWZ
Wzór umowy
Klauzula dla Zamawiającego
zał. nr 2 do SIWZ
zał. nr 3 do SIWZ

Dodano 2019-11-19
Odpowiedzi wraz modyfikacjami
Zmodyf. umowa

Dodano 2019-11-25
Zestawienie z otwarcia ofert

Dodano 2019-12-03
Wynik

1
zmodyfikowano: 2019-12-03 12:19:00   

Witryny powiązane

Powiat Wolsztyn Miasto Wolsztyn Gmina Przemęt Gmina Siedlec Stowarzyszenie SNRRSP NFZ Poznań BIP Szpitala
System Zarządzania Jakością Ranking Rzeczpospolita 2019 Ranking Rzeczpospolita 2018 Akredytacja