Telefon: 68 347 7300
A-   A   A+     A  A
Start « O Szpitalu «

PN/25/2019

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „36 miesięczną usługę przeprowadzania przeglądów, konserwacji, kontroli bezpieczeństwa aparatury medycznej wraz z naprawami dla Pracowni Endoskopii w SPZOZ w Wolsztynie".

Ogłoszenie
SIWZ
Wzór umowy
Klauzula dla Zamawiającego
zał. 2 formularz asortymentowo_ilościowy
zał. nr 3
Zakres Usług zał. 3A II.
Wykaz sprzętu zał. nr 4

Dodano 2019-11-25
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
modyfikacje
odpowiedzi
zmodyf. umowa
zmodyf. zał nr3

Dodano 2019-12-02
Zestawienie z otwarcia ofert

Dodano 2019-12-19
Wynik
zmodyfikowano: 2019-12-19 11:33:22   

Witryny powiązane

Powiat Wolsztyn Miasto Wolsztyn Gmina Przemęt Gmina Siedlec Stowarzyszenie SNRRSP NFZ Poznań BIP Szpitala
System Zarządzania Jakością Ranking Rzeczpospolita 2019 Ranking Rzeczpospolita 2018 Akredytacja