Telefon: 68 347 7300
A-   A   A+     A  A
Start « O Szpitalu «

PN/13/2016

Przetarg PN/13/2016
Wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji I etapu inwestycji pod nazwą: Przebudowa i rozbudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie w celu dostosowania do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2012, poz. 739).

Ogłoszenie
SIWZ
SIWZ - załączniki
STWiOR
Decyzja na wycinkę drzew
Projekt budowlany (246MB)
Projekt wykonawczy (222MB)

Dodano 2016-06-13
Sprostowanie
Załącznik nr 6 do SIWZ

Dodano 2016-06-23
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wydłużenie terminu składania ofert

Dodano 2016-06-28
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacje
Zmodyfikowana SIWZ
Zmodyfikowane załączniki do SIWZ
Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych
Brakujący rysunek C_F-03
Inwentaryzacja budynku B
Inwentaryzacja budynku E

Dodano 2016-06-30
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi
Teren placu budowy
SIWZ
Sprostowanie
Rewizja
Załączniki do siwz

Dodano 2016-07-01
GM/Z-02 Rozprężalnia CO2 i NO2
Odpowiedzi na pytania
Sprostowanie
Załączniki
Zmodyfikowane załączniki do SIWZ
Specyfikacja techniczna ST 0.0 rev.1

Dodano 2016-07-11
Unieważnienie postępowania
zmodyfikowano: 2016-06-09 00:00:00   

Witryny powiązane

Powiat Wolsztyn Miasto Wolsztyn Gmina Przemęt Gmina Siedlec Stowarzyszenie SNRRSP NFZ Poznań BIP Szpitala
System Zarządzania Jakością Ranking Rzeczpospolita 2019 Ranking Rzeczpospolita 2018 Akredytacja