Telefon: 68 347 7300
A-   A   A+     A  A

Informacje dla Pacjentów

Karta Praw Pacjenta
Transport Sanitarny
Poradnik dla Pacjentów - Jak się Skutecznie Poruszać w Systemie Ochrony Zdrowia

Przyjęcie do Szpitala

Gdzie się zgłosić ?

Przyjęcie do naszego Szpitala w trybie planowym odbywa się na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza rodzinnego lub lekarza specjalistę. Termin przyjęcia ustalany jest wstępnie przez pacjenta lub lekarza kierującego z osobą odpowiedzialną za prowadzenie listy oczekujących. W wyznaczonym wcześniej terminie należy zgłosić się do Izby Przyjęć. W czasie wizyty w Izbie Przyjęć załatwione zostane wszystkie formalności związane z przyjęciem do szpitala, w tym:

Dokumenty wymagane przy przyjęciu do szpitala w trybie planowym

Przy przyjęciu do szpitala niezbędne jest:

 1. skierowanie do szpitala
  • na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza specjalistę ze szpitala,
  • na podstawie skierowania zewnętrznego po konsultacji z lekarzem ze szpitala - przyjęcie planowe,
  • na podstawie skierowania zewnętrznego po uprzedniej konsultacji lekarza ze szpitalem,
  • przyjęcie w trybie pilnym (jeżeli wymaga tego stan pacjenta) - bez skierowania.
 2. dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
 3. dokumentacja z poprzednich pobytów w szpitalu (jeśli jest istotna dla przebiegu choroby i pacjent ją posiada)
 4. w przypadku przyjmowania jakichkolwiek leków - zlecenie od lekarza, który przepisał dany lek

Co zabrać ze sobą do szpitala?

Zgłaszając się do szpitala, prosimy pamiętać aby zabrać ze sobą:

 1. niezbędne przybory toaletowe
 2. ręczniki
 3. kapcie,
 4. bieliznę, piżamę, szlafrok
 5. własne sztućce i kubek
 6. inne rzeczy, które można posiadać w oddziale
Pacjenci mogą posiadać własne produkty spożywcze, które muszą być przechowywane w lodówce na oddziale podpisane imieniem i nazwiskiem.

Gdzie zostawić wartościowe przedmioty?

Rzeczy osobiste oraz wartościowe pacjenci mogą oddać do depozytu szpitalnego, który znajduje się w Izbie Przyjęć oraz w każdym Oddziale. Można je odebrać przy wypisie ze szpitala na podstawie otrzymanego pokwitowania. Za rzeczy wartościowe nieoddane do depozytu i pozostawione na Oddziale Szpital nie odpowiada.

Pobyt w Szpitalu

Jak wygląda dzień na oddziale?

Szanowni Państwo, poniżej przestawiamy kilka praktycznych informacji związanych z pobytem w naszym Szpitalu.

W czasie wykonywania zabiegów, wizyt lekarskich oraz w porze posiłków prosimy, aby przebywali Państwo na Oddziale (w swojej sali), a każde wyjście poza Oddział prosimy zgłaszać pielęgniarce dyżurnej.

Z uwagi na Państwa bezpieczeństwo prosimy o niezażywanie leków przyniesionych z domu bez wcześniejszego poinformowania lekarza na oddziale.

W czasie pobytu na Oddziale można korzystać z telefonu komórkowego pod warunkiem niezakłócania pracy urządzeń medycznych (należy to uzgodnić z personelem medycznym) oraz korzystania z telefonu w sposób nieuciążliwy dla innych Pacjentów i personelu.

W większości sal chorych istnieje dostęp do płatnego systemu telewizji.

Opieka duszpasterska

Kapelan: ks. Ireneusz Baranowski
ul. Roberta Kocha 38
64-200 Wolsztyn
do godziny 15:00 proszę dzwonić do wikariatu (tel. 68 384 35 22) lub na probostwo (tel. 68 347 09 23)
po godzinie 15:00 proszę dzwonić pod numer tel. 783 435 356

Msza św. w kaplicy szpitalnej w każdą sobotę o godzinie 18:30

Pomoc psychologa

W Szpitalu możecie Państwo skorzystać z pomocy psychologa w zakresie:

Jeżeli chcecie Państwo porozmawiać z psychologiem, poinformujcie swojego lekarza prowadzącego bądź pielęgniarkę oddziałową.

Dla Odwiedzających

Godziny Odwiedzin

Bliskich, przebywających w naszym Szpitalu mogą Państwo odwiedzać:

W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii pacjentów można odwiedzać codziennie: 12:00 - 14:00 oraz 16:00 - 17:00

Uwaga!
W Oddziale Pediatrycznym - obowiązuje zakaz odwiedzin za wyjątkiem osób opiekujących się przebywającym w oddziale dzieckiem


ILOŚĆ OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH: max 2 osoby

Uwaga!
W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziale Położniczo-Ginekologicznym i Oddziale Neonatologicznym


ILOŚĆ OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH: max 1 osoba

Bufet

Na terenie Szpitala znajduje się Bufet. Oferuje dania gorące, zimne przekąski, świeże owoce, napoje oraz słodycze.

Godziny otwarcia bufetu:
poniedziałek - piątek - godz. 08.00 - 17.00
sobota - niedziela - godz. 10.00 - 16.00

Regulamin dla odwiedzających

Parking

Parking dla odwiedzających i interesantów znajduje się przed obiektem szpitalnym (bezpłatny, ograniczona liczba miejsc).

Opinie i Wnioski

Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn jesteście Państwo niezadowoleni ze świadczonych przez nasz Szpital usług, lub w czasie pobytu w placówce pojawiły się uwagi czy wnioski, to mogą je Państwo przekazać poprzez:

Pełnomocnik ds. Praw Pacjentów i Kombatantów

Aktualną informację odnośnie kontaktu z Pełnomocnikiem ds. Praw Pacjenta można uzyskać w zakładce Kontakt

Zadania Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta

Zadaniem Pełnomocnika jest stworzenie niezbędnych warunków dla przestrzegania praw pacjentów. Pacjent, mający wątpliwości czy obawy w związku z przestrzeganiem swoich praw, potrzebuje wsparcia i porady przy ich egzekowaniu, może skorzystać z pomocy Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta.

Do obowiązków i zadań Pełnomocników ds. Praw Pacjenta należy w szczególności:

Zadania Pełnomocnika ds. Kombatantów, Inwalidów Wojennych i Osób Represjonowanych

"Szpitale Przyjazne Kombatantom" to program, którego celem jest ułatwienie dostępu do opieki medycznej, poprawienie jakości i organizacji usług zdrowotnych, zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa, szacunku i godnych warunków leczenia osobom represjonowanym, kombatantom i inwalidom wojennym.

Podstawowym celem programu jest respekotwanie prawa kombatantów do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej. Przywileje z tytułu bycia kombatantem, inwalidą wojennym, osobą represjonowaną zostały zagwarantowane w polskim prawie. Artykuł 19 Konstytucji RP mówi o ich prawie do specjalnej opieki, a ustawa z 1991 r. - do nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych.

Do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością uprawnione są osoby posiadające:

Wgląd do dokumentacji medycznej

Każdy pacjent ma prawo wglądu do swojej dokumentacji, prowadzonej w Szpitalu - na oddziale i w poradni. Podczas pobytu w Szpitalu dokumentacja udostępniana jest do wglądu w obecności lekarza lub pielęgniarki. Istnieje także możliwość uzyskania kserokopii lub oryginału dokumentacji (po wykorzystaniu do zwrotu) oraz zaświadczenia o hospitalizacji.

Jeśli chcą Państwo zapoznać się z Prawami Pacjenta i Regulaminem porządkowym Szpitala to dokumenty te znajdują się:

Uprzywilejowane Grupy Pacjentów

Udostępnianie Dokumentacji

Kto może złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej?

W jaki sposób należy złożyć wniosek?

Pisemny wniosek należy złożyć w Sekretariacie Oddziału (dokumentacja z oddziałów) lub w Rejestracji Poradni (dokumentacja z poradni)

lub

u pracownika Archiwum Zakładowego

W jakim czasie wniosek zostanie rozpatrzony?

Każdy wniosek zostanie rozpatrzony bez zbędnej zwłoki od chwili jego złożenia.

W jakiej formie zostanie wydana dokumentacja?

Dokumentacja medyczna zostanie wydana na życzenie pacjenta w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem lub - jeżeli pacjent sobie tego życzy w formie oryginału (za potwierdzeniem zwrotu po jej wykorzystaniu). W przypadku udostępnienia dokumentacji w oryginale w Szpitalu pozostaje kopia wydanego oryginału dokumentacji.

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

zmodyfikowano: 2016-09-12 19:50:49   

Witryny powiązane

Powiat Wolsztyn Miasto Wolsztyn Gmina Przemęt Gmina Siedlec Stowarzyszenie SNRRSP NFZ Poznań BIP Szpitala Termomodernizacja Endoskopia