Telefon: 68 347 7300
A-   A   A+     A  A
Start « Dla Pacjenta «

Opinie i Wnioski

Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn jesteście Państwo niezadowoleni ze świadczonych przez nasz Szpital usług, lub w czasie pobytu w placówce pojawiły się uwagi czy wnioski, to mogą je Państwo przekazać poprzez Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta.

Aktualną informację odnośnie kontaktu z Pełnomocnikiem ds. Praw Pacjenta można uzyskać w zakładce Kontakt

W SPZOZ w Wolsztynie skargi i wnioski przyjmowane są:
• w formie pisemnej i ustnej od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00 – 14:35 przez Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta – tel. 68 347 74 05, pokój nr 9.
• przez Sekretariat Dyrektora SPZOZ w Wolsztynie codziennie w godzinach 8:00 – 14:00 w formie pisemnej/elektronicznej - pokój nr 8, e-mail: sekretariat@spzozwolsztyn.pl.

Zadania Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta

Zadaniem Pełnomocnika jest stworzenie niezbędnych warunków dla przestrzegania praw pacjentów. Pacjent, mający wątpliwości czy obawy w związku z przestrzeganiem swoich praw, potrzebuje wsparcia i porady przy ich egzekowaniu, może skorzystać z pomocy Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta.

Do obowiązków i zadań Pełnomocników ds. Praw Pacjenta należy w szczególności:

Zadania Pełnomocnika ds. Kombatantów, Inwalidów Wojennych i Osób Represjonowanych

"Szpitale Przyjazne Kombatantom" to program, którego celem jest ułatwienie dostępu do opieki medycznej, poprawienie jakości i organizacji usług zdrowotnych, zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa, szacunku i godnych warunków leczenia osobom represjonowanym, kombatantom i inwalidom wojennym.

Podstawowym celem programu jest respekotwanie prawa kombatantów do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej. Przywileje z tytułu bycia kombatantem, inwalidą wojennym, osobą represjonowaną zostały zagwarantowane w polskim prawie. Artykuł 19 Konstytucji RP mówi o ich prawie do specjalnej opieki, a ustawa z 1991 r. - do nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych.

Do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością uprawnione są osoby posiadające:

Wgląd do dokumentacji medycznej

Każdy pacjent ma prawo wglądu do swojej dokumentacji, prowadzonej w Szpitalu - na oddziale i w poradni. Podczas pobytu w Szpitalu dokumentacja udostępniana jest do wglądu w obecności lekarza lub pielęgniarki. Istnieje także możliwość uzyskania kserokopii lub oryginału dokumentacji (po wykorzystaniu do zwrotu) oraz zaświadczenia o hospitalizacji.

Jeśli chcą Państwo zapoznać się z Prawami Pacjenta i Regulaminem porządkowym Szpitala to dokumenty te znajdują się:

Uprzywilejowane Grupy Pacjentów
Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością

800 190 590 Telefoniczna Informacja Pacjenta

Jeden wspólny numer telefonu dla Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

800 190 590 to dotychczasowy numer bezpłatnej ogólnopolskiej infolinii Rzecznika Praw Pacjenta. TIP- Telefoniczna Informacja Pacjenta jest jednoczasowo obsługiwana przez kilkudziesięciu pracowników oddziałów wojewódzkich Funduszu oraz Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Gwarantuje on uzyskanie szybkiej, kompleksowej i przejrzystej informacji dotyczącej funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Centralny organ administracji rządowej właściwy w sprawach ochrony praw pacjenta:
Rzecznik Praw Pacjenta
Pan Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

Możliwości kontaktu:
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

Sekretariat:
tel.: (22) 532 - 82 - 50
fax.: (22) 532 - 82 - 30
kancelaria@rpp.gov.plRzecznik Praw Pacjenta - informacje o dyżurach na stronie http://www.rpp.gov.pl/porady-ekspertow-ngo


Oceń szpital. Wypełnij ankietę "Głos matek".


Zwracamy się do Pani z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która pomoże nam dowiedzieć się jak wygląda opieka okołoporodowa w szpitalu, w którym Pani rodziła. Wyniki ankiet dla szpitala są prezentowane na portalu www.gdzierodzic.info
. Na podstawie zebranych ankiet powstaje również ranking szpitali i oddziałów położniczych „Głos matek” Fundacji Rodzić po Ludzku, zamieszczony na portalu www.gdzierodzic.info. W rankingu uwzględniane są informacje z ankiet wypełnianych przez kobiety, które rodziły w ostatnich trzech latach kalendarzowych. Wyniki ankiet oraz ranking są aktualizowane co 24 godziny.

Fundacja Rodzić po Ludzku od lat monitoruje opiekę okołoporodową w Polsce – sprawdzamy, jak szpitale opiekują się kobietami i ich dziećmi, jak przestrzegają Standard Organizacyjny Opieki Okołoporodowej.
zmodyfikowano: 2023-01-25 10:36:26   

Witryny powiązane

Powiat Wolsztyn Miasto Wolsztyn Gmina Przemęt Gmina Siedlec Stowarzyszenie SNRRSP NFZ Poznań BIP Szpitala
System Zarządzania Jakością Ranking Rzeczpospolita 2019 Ranking Rzeczpospolita 2018 Akredytacja