Telefon: 68 347 7300
A-   A   A+     A  A
Start « Dla Pacjenta «

Ewa Górka
Budynek D pok. nr 9
Poniedziałek – Piątek w godz. od 07:00-14:00
Tel. 68 347 73 64
e-mail: e.gorka@spzozwolsztyn.pl

Współpraca z OPS polega na rozwiązywaniu problemów socjalno-bytowych Pacjenta, mających znaczący wpływ na poprawę stanu jego zdrowia, a tym samym pozytywnie oddziałujących na efektywność leczenia oraz skrócenie okresu jego hospitalizacji do niezbędnego minimum.

Zadania pracownika w SPZOZ w Wolsztynie:

WAŻNE: Na umieszczenie w placówce opiekuńczej bądź leczniczo-¬opiekuńczej pacjent wyraża świadomą zgodę potwierdzoną podpisem. Jeżeli ze względu na stan zdrowia nie jest zdolny do wyrażenia takiej zgody, decyzję u umieszczeniu w placówce opiekuńczej podejmuje Sąd Rodzinny.
W przypadku ubezwłasnowolnionego pacjenta decyzję o umieszczeniu podejmuje opiekun prawny.
BARDZO WAŻNE: Szpital nie jest jednostką opiekuńczą, niedopuszczalne są pobyty spowodowane względami socjalnymi. Oczekiwanie na jednostkę opiekuńczą trwa wiele miesięcy. Opiekę w okresie oczekiwania na miejsce w placówce opiekuńczej zobowiązana jest zapewnić rodzina pacjenta.

zmodyfikowano: 2017-04-06 08:48:59   

Witryny powiązane

Powiat Wolsztyn Miasto Wolsztyn Gmina Przemęt Gmina Siedlec Stowarzyszenie SNRRSP NFZ Poznań BIP Szpitala
System Zarządzania Jakością Ranking Rzeczpospolita 2019 Ranking Rzeczpospolita 2018 Akredytacja