Telefon: 68 347 7300
A-   A   A+     A  A

Projekty i fundusze unijneZakup ambulansu drogowego oraz środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla SPZOZ w Wolsztynie.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Dofinansowanie projektu: 152 984,57 zł


SPZOZ w Wolsztynie przypomina o możliwości skorzystania z linku do strony:
http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

PROJEKT pt. „DZIAŁANIE ZWIĄZANE Z ZAPOBIEGANIEM/ŁAGODZENIEM SKUTKÓW EPIDEMII COVID-19”

Budowa i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZOZ w Wolsztynie

Poprawa jakości i dostępności do udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej i wyposażenia oraz modernizację infrastruktury w SPZOZ w Wolsztynie

Działania energooszczędne w budynkach SP ZOZ w Wolsztynie

Termomodernizacja SPZOZ Wolsztyn sposobem na ekonomiczne wykorzystanie energii cieplnej oraz podniesienie standardu estetycznego budynków

Program wczesnego wykrywania chorób wewnętrznych poprzez zwiększenie dostępności i jakości usług realizowanych przez Szpital powiatowy w Wolsztynie

zmodyfikowano: 2020-12-21 13:40:41   

Witryny powiązane

Powiat Wolsztyn Miasto Wolsztyn Gmina Przemęt Gmina Siedlec Stowarzyszenie SNRRSP NFZ Poznań BIP Szpitala
System Zarządzania Jakością Ranking Rzeczpospolita 2019 Ranking Rzeczpospolita 2018 Akredytacja