Telefon: 68 347 7300
A-   A   A+     A  A
Narodowy Program Szczepień przeciwko COVID-19

SPZOZ w Wolsztynie został wyznaczony do realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19.

Możliwości zapisania się na szczepienia: SPZOZ w Wolsztynie informuje, że od dnia 12.07.2021 r. numer kontaktowy do Punktów Szczepień: 501 334 593.
Rejestracja telefoniczna czynna od poniedziałku do piątku od 08:00 do 12:00.
Informujemy również, że jest możliwość rejestracji na szczepienie przez infolinię 989 oraz wysyłając sms na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie.


Punkt szczepień przy POZ przy SPZOZ w Wolsztynie - rejestracja tel. 501 334 593, czynna w dniach od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 12:00.


UWAGA!

Osoby, które wyraziły chęć zaszczepienia się przeciw Covid19 proszone są o zgłoszenie się w wyznaczonym dniu do punktu szczepień z wypełnionym kwestionariuszem szczepienia wraz z oświadczeniem.

Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Zgodnie z decyzją nr 1/2021 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 stycznia 2021 r. Gmina Wolsztyn realizować będzie zadanie pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Transport dotyczy osób niepełnosprawnych oraz mających trudności w dostępie do punktu szczepień.

Osoby uprawnione do dowozu do punktów szczepień:
a) osoby niepełnosprawne, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
b) osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień, w przypadku miast poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich;
c) osoby powyżej 70 roku życia, mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień, w przypadku miast powyżej 100 tys. mieszkańców.

Infolinia Urzędu Miejskiego w Wolsztynie – Biuro Obsługi Klienta - tel. (68) 347 45 00.
Telefon czynny w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Wolsztynie.

Oświadczenie dot. skorzystania z transportu na szczepienie należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Wolsztynie osobiście lub przesłać drogą elektroniczną - um@wolsztyn.pl

klauzula transport szczepienia - pobierz
oswiadczenie transport covid - pobierz


W Punkcie szczepień przy POZ przy SPZOZ w Wolsztynie podczas rejestracji telefonicznej pacjent może również zgłosić potrzebę dowozu do punktu szczepień.


15 stycznia 2021r. został uruchomiony formularz zgłoszenia do szczepienia dla wszystkich osób powyżej 18 roku życia. Formularz jest dostępny pod linkiem https://www.gov.pl/web/szczepimysie/zgloszenia

Szczegółowe i najbardziej aktualne informacje na temat szczepień można uzyskać, dzwoniąc na bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 pod numer 989.

Blisko 500 konsultantów przez całą dobę, siedem dni w tygodniu odpowiada na pytania dotyczące zarówno organizacji szczepień jak i kwestii związanych z samym podaniem szczepionek. Informacje są udzielane w czterech językach: polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim. Połączenie z infolinią Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 jest bezpłatne.

Numer dla osób dzwoniących z zagranicy oraz dla abonentów operatorów nie obsługujących numerów specjalnych: (22) 62 62 989.

Szczegółowe informacje:
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/informacje

Punkt Szczepień, ul. Wschowska 3 (kontenery)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie informuje, że od 11 maja 2021 r. rusza drugi Punkt Szczepień,
ul. Wschowska 3 (kontenery).
Rejestracja do szczepień możliwa od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-12:00 pod numerem telefonu: 501 334 593
lub też przez infolinię 989 oraz wysyłając sms na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie.

Informujemy również, że dotychczasowy Punkt Szczepień ul. Wschowska 3 – wejście od ulicy Strzeleckiej pozostaje bez zmian. Rejestracja do szczepień możliwa od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-12:00 pod numerem telefonu 501 334 593
lub też przez infolinię 989 oraz wysyłając sms na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie.

Jeżeli to możliwe prosimy, aby w dniu wyznaczonego szczepienia przychodzić z wypełnioną ankietą oraz informacją przetwarzania danych.

Informacja RODO - pobierz

Kwestionariusz przed szczepieniem przeciwko COVID-19 dla osoby niepełnoletniej 5-11 lat - pobierz

Kwestionariusz przed szczepieniem przeciwko COVID-19 dla osoby niepełnoletniej 12-17 lat - pobierz

Kwestionariusz przed szczepieniem przeciwko COVID-19 dla osoby dorosłej - pobierz

Kwestionariusz przed szczepieniem przeciwko COVID-19 dla osoby dorosłej w wersji ukraińsko-polskiej - pobierz

Kwestionariusz przed szczepieniem przeciwko COVID-19 dla osoby niepełnoletniej 5-11 lat w wersji ukraińsko-polskiej - pobierz

zmodyfikowano: 2022-10-03 07:29:55   

Witryny powiązane

Powiat Wolsztyn Miasto Wolsztyn Gmina Przemęt Gmina Siedlec Stowarzyszenie SNRRSP NFZ Poznań BIP Szpitala
System Zarządzania Jakością Ranking Rzeczpospolita 2019 Ranking Rzeczpospolita 2018 Akredytacja