Treść artykułu
Ankieta

Szanowni Pacjenci !
Interesuje nas opinia na temat jakości świadczonych usług medycznych w SPZOZ w Wolsztynie.

Dlatego zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety satysfakcji Pacjenta, znajdującej
się na stronie internetowej:

https://spzozwolsztyn.pl/ankieta-satysfackcji

Wyniki służyć mają poprawie i doskonaleniu poziomu
świadczeń udzielanych w naszym Szpitalu.  

Udostępnij:

Może Cię zainteresować