Treść artykułu
Centralna

W miesiącu kwietniu zakończył się „rozruch technologiczny” urządzeń i dokonano końcowego odbioru Centralnej Sterylizatorni SPZOZ w Wolsztynie. Jednostka ta jest integralną częścią „Bloku Operacyjnego”, w którym dokonuje się mycia, dezynfekcji oraz sterylizacji narzędzi chirurgicznych oraz innego sprzętu wielokrotnego użytku dla, którego wymagana jest jego jałowość. Od ponad 6 lat pomieszczenie Centralnej Sterylizatorni pozostawało w stanie surowym w bud. F i dopiero dzięki środkom finansowym pozyskanym przez Powiat z Polskiego Ładu kosztem ponad 2 mln zł wykonano wymagane projektem prace budowlane, instalacyjne oraz montaż urządzeń technologicznych. Równocześnie wyłączono z użytkowania dotychczasową Sterylizatornie, która usytuowana była w pomieszczeniach starego Bloku Operacyjnego I p. bud B. Część sprawnych urządzeń oraz sprzętu zaadaptowano w nowej Centralnej Sterylizatorni. Oddana do użytku Centralna Sterylizatornia spełnia najwyższe standardy tego typu jednostek w Ochronie Zdrowia a jej przepustowość i wydajność pozwala na wykonywanie świadczeń komercyjnych w zakresie sterylizacji dla innych podmiotów zarówno medycznych jak i niemedycznych.

W przekazaniu w dniu 30.04.2024 r. wzięli udział:

  • 1. Dyrektor SPZOZ w Wolsztynie – Karol Mońko
  • 2. Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa – Joanna Harbuzińska-Turek
  • 3. Naczelna Pielęgniarka – Beata Szutta
  • 4. Kierownik Centralnej Sterylizatorni – Dorota Fudali
  • 5. Pełnomocnik Dyrektora ds. Marketingu – Arkadiusz Kaczmarek

Z pewnością ww. inwestycja podniosła standard i jakość wykonywania świadczeń medycznych w naszym szpitalu w zakresie działań zabiegowych Bloku Operacyjnego oraz diametralnie zmienią się warunki pracy personelu.


Udostępnij:

Może Cię zainteresować