Treść artykułu
Informacja

SPZOZ w Wolsztynie informuje, że z dniem 9 kwietnia 2024 r. został uruchomiony w nowej lokalizacji Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy „C” z 30 łóżkami chorych na II piętrze budynku C.  
Dotychczas funkcjonował na I piętrze tego budynku i posiadał 25 miejsc dla pacjentów opieki długoterminowej. Przeniesienie nastąpiło na wolną powierzchnię po dawnym Oddziale Chorób Wewnętrznych w wyniku przeprowadzania koniecznych prac adaptacyjnych, zakupieniu niezbędnego sprzętu i wyposażenia.
Koszt ww. działań wyniósł około 100 000 tysięcy złotych i został sfinansowany wyłącznie
ze środków własnych SPZOZ w Wolsztynie.  
W ramach adaptacji i zakupów dokonano;
1. Roboty budowlano – płytkarskie w łazienkach i w pomieszczeniach sanitarnych dostosowują je do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
2. Malowanie całego oddziału.
3. Ułożenie wykładziny  wielkopowierzchniowej o wysokim współczynniku ścieralności na 500 m² powierzchni holu i sal chorych.
4. Zakupiono nowe łóżka w ilości 5 sztuk uzupełniając brakujące, sprzęt do opieki osób ze szczególnymi potrzebami (wanna wózkowa, macerator, inne).
5. Wymieniono meble w kuchni oddziałowej.
   W załączeniu relacja fotograficzna Oddziału.

Udostępnij:

Może Cię zainteresować