Treść artykułu
Apteka

Kontakt z Apteką Szpitalną

kierownik - mgr farmacji aptecznej Przemysław Błoch - tel. 68 347 73 46

Pracownicy - tel. 68 347 73 47

email: apteka@spzozwolsztyn.pl


Apteka Szpitalna kierowana przez farmaceutę jest jedyną jednostką szpitalną sprawującą fachowy nadzór nad całokształtem gospodarki lekowej.

Wspólnie z pracownikami oddziałów szpitalnych zabiegamy o bezpieczeństwo farmakoterapii pacjentów naszego szpitala. Dążymy do zapewnienia najskuteczniejszych metod terapii poprzez poradę, ustalanie standardów postępowania oraz dostarczenie potrzebnych produktów.

Zespół apteki wspólnie dba, by produkty lecznicze oraz wyroby medyczne były dobrej jakości, gwarantowały bezpieczeństwo i skuteczność terapii. Dla osiągnięcia tego celu dostarczaene do szpitala leki i sprzęt medyczny są dokładnie sprawdzane, przechowywane w odpowiednich warunkach temperatury i wilgotności - zgodnie z wymogami prodcentów i Prawa Farmaceutycznego oraz dystrybuowane bezpieczenie do oddziałów.

Nadzorowi apteki szpitalnej podlegają również produkty lecznicze przechowywane w apteczkach oddziałów szpitalnych. W aptece szpitalnej wytwarzane są preparaty recepturowe, które poszerzają możliwości opieki i pielęgnacji pacjentów szpitala.

Pracownicy apteki szpitalnej rozwijają program opieki farmaceutycznej, którego ideą jest zapewnienie informacji o lekach, zbieranie wiadomości o dotychczasowej farmakoterapii pacjentów przyjmowanych do szpitala a także analiza interakcji lekowych.

Apteka prowadzi nadzór nad praktykami studentów Wydziałów Farmaceutycznych.

Zgodnie z zapisami Prawa Farmaceutycznego Apteka jest placówką ochrony zdrowia publicznego, w której osoby uprawnione świadczą w szczególności usługi farmaceutyczne tj.:

  • wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych
  • sporządzanie leków recepturowych
  • udzielanie informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych
  • udział w racjonalizacji farmakoterapii
  • współuczestniczenie w prowadzeniu gospodarki produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w szpitalu
  • kontrola jakości i tożsamości leków budzących zastrzeżenia