Treść artykułu

Kaplica Szpitalna znajduje się w budynku A, poziom -1.

Kapelan: Ksiądz Hieronim Hała

1. Msze Święte:

  • Wtorek godz. 16:00
  • Czwartek godz. 19:00
  • Sobota godz. 16:00
  • Niedziela godz. 19:00

2. Obchód Kapelana z Najświętszym Sakramentem, okazją do Spowiedzi Świętej oraz Sakramentu Namaszczenia Chorych:

  • Wtorek - po Mszy Świętej
  • Czwartek – przed Mszą Świętą
  • Sobota – po Mszy Świętej
  • Niedziela – przed Mszą Świętą
W sytuacjach nagłych - na wezwanie.

Podane terminy uzgodniono z Kapelanem Szpitalnym SPZOZ w Wolsztynie Księdzem Heronimem Hałą od 15.04.2023 r.