Treść artykułu

Oddział Anestezjologii I Intensywnej Terapii

Oddział Anestezjologii I Intensywnej Terapii

Kadra

lek. Marcin Kubecki
lek. Marcin Kubecki
mgr Anna Franek
mgr Anna Franek
Pełna kadra oddziału →

Dane kontaktowe

Nowoczesny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii znajduje się w budynku F, oddanym do użytku we wrześniu 2017 roku. Świadczymy usługi zdrowotne na I poziomie referencyjnym, z zakresu anestezji, intensywnej terapii, resuscytacji oraz leczenia bólu. Oddział wyposażony jest w 6 stanowiska intensywnej terapii z możliwością izolowania pacjenta i dalszego doposażenia do 7 stanowisk. Doświadczony zespół stanowią: lekarze, pielęgniarki i pielęgniarze, salowe, sekretarka i rehabilitant.
Leczymy i znieczulamy zgodnie z najnowszą wiedzą, niesiemy pomoc pacjentom w stanach zagrożenia życia, dbamy o komfort psychiczny rodzin naszych pacjentów. Poprzez regularne szkolenia zwiększamy swoją wiedzę i umiejętności.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii posiada certyfikat jakości PN-EN ISO 9001:2015-10.

Lekarze

  • lek. Cezary Puszcz Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
  • lek. Jerzy Stelmach Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
  • lek. Paweł Robak Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
  • dr n. med. lek. Iwona Trojanowska Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, specjalista medycyny ratunkowej
  • lek. Tomasz Biedrzyński Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
  • lek. Wojciech Klementowski Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
  • lek. Andrzej Warząchowski Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Personel medyczny

  • mgr Anna Franek Pielęgniarka Oddziałowa - mgr pielęgniarstwa, specjalista z z pielęgniarstwa AiIO i opieki paliatywnej

Kierownik-Koordynator

  • lek. Marcin Kubecki Kierownik - Koordynator - Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii