Treść artykułu
Nocna

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Pielęgniarka koordynująca i nadzorująca - Aleksandra Kaźmierczak
(Budynek A, Wejście główne, poziom -1)

Kontakt:
Telefon do lekarza: 68 347 73 02
Telefon do pielęgniarki: 68 347 73 39


Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna jest przedłużeniem podstawowej opieki zdrowotnej. Można z niej skorzystać bezpłatnie i bez skierowania w przypadku:

  • nagłego zachorowania,
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.


W ramach Nocnej i Świątecznej Opieki pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie (np. zastrzyki) jeśli zlecił je dyżurujący lekarz oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia - pielęgniarka wykona je w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna udzielana jest w Budynku A, wejście główne, poziom – 1 ul. Strzelecka.


Poradnia przyjmuje:
Od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00 - 08:00
W soboty, niedziele i dni wolne od pracy - całodobowo
W przypadku Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej nie obowiązuje rejonizacja pacjentów!

WAŻNE!

W ramach Nocnej i Świątecznej Opieki lekarskiej nie uzyskają Państwo:

  • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
  • recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,
  • rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia,
  • skierowania do specjalisty.


W zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej wykonywane są świadczenia:

  • w ambulatorium przez lekarza lub pielęgniarkę w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia świadczeniobiorcy, a także świadczenia udzielane w związku z potrzebą zachowania ciągłości leczenia, pozostające w zakresie zadań świadczeniodawcy POZ
  • w domu świadczeniobiorcy przez lekarza lub pielęgniarkę w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia świadczeniobiorcy, a także świadczenia udzielane w związku z potrzebą zachowania ciągłości leczenia, pozostające w zakresie zadań świadczeniodawcy POZ