Treść artykułu

Ilustracja wejść i parkingów na terenie SPZOZ w Wolsztynie

Dostępność architektoniczna

Szpital w Wolsztynie prowadzi działalność w budynkach pomiędzy ulicą Wschowską a ulicą Strzelecką. Wzdłuż budynków Szpitala wyznaczono ogólnodostępne miejsca parkingowe w tym 3 naprzeciw wejścia głównego dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Z miejsc parkingowych do wejścia na teren Szpitala prowadzą utwardzone dojścia. Wejście główne do Szpitala znajduję się od ulicy Strzeleckiej-wejście po schodach. Wjazd dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim do budynku głównego znajduję się od ulicy Strzeleckiej, wzdłuż budynku „A".

Punkt Informacyjny znajduje się przy wejściu głównym od ulicy Strzeleckiej. Do każdego budynku dostęp dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim jest możliwy poprzez windy.

Szpitalny Oddział Ratunkowy znajduje się od ulicy Wschowskiej w budynku „F" wejście pośrodku budynku z poziomu gruntu. Naprzeciw wejścia wyznaczono miejsce parkingowe dla osoby ze szczególnymi potrzebami.

Przed wejściem głównym do szpitala umiejscowiona jest mapa, która służy do zapoznania się z rozkładem budynków szpitala w sposób wizualny.

Na terenie Szpitala nie ma wyznaczonych oraz oznakowanych miejsc parkingowych dla osób ze szczególnymi potrzebami, parking jest częściowo dostępny, brak problemów z zaparkowaniem. Z parkingów do wind i wejść do budynków prowadzą utwardzone drogi.   W budynkach znajdują się windy umożliwiające komunikację pionową z poziomu gruntu budynku, na oddziałach znajdują się oznakowana oraz przystosowane toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami. Przed budynkami znajdują się podjazdy z poręczami, które ułatwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim.

Plany ewakuacyjne znajdują się na każdej kondygnacji, nie ma na nich szczegółowego opisu pomieszczeń.

Plany Tyflograficzne znajdują się w budynku „F".,

Budynek administracyjny znajduję się wewnątrz kompleksu Szpitala oznaczony literą „D". Wejście do niego z poziomu gruntu. W wewnątrz brak windy pomiędzy kondygnacjami.

W Szpitalu jest możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).

We wszystkich budynkach Szpitala nie ma pętli indukcyjnych.

Istnieje możliwość wejścia do każdego obiektu Szpitala z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W budynkach Szpitala jest częściowe oznaczenie w alfabecie Braille'a oraz oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W/w lokalizacje spełniają minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.