Treść artykułu

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie z siedzibą ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn.

W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, można się z nim kontaktować za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby podmiotu medycznego z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych lub poczty elektronicznej poprzez e-mail: iod@spzozwolsztyn.pl

"oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie / wykonawcy którego reprezentuję podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego."