Treść artykułu

Test antygenowy w kierunku SARS-CoV-2:

  • wykonuje Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej (budynek B szpitala, parter)
  • od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 13:00
  • w sobotę w godzinach 9:00 - 10:00
  • koszt badania – 120,00 zł


Test genetyczny RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2:

  • można wykonać odpłatnie w Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej tylko po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
    pod nr tel. 68 347 73 53 (w godzinach 7:00 - 10:00)

Zapłaty należy dokonać, przed badaniem, przelewem na konto szpitala:
Bank PKO BP S.A.
Nr: 04 1020 4144 0000 6102 0060 7234

tytuł: „imię i nazwisko, test COVID-19, e-mail”

jeśli pracodawca zwraca za badanie to:
tytuł: „imię i nazwisko, nazwa i NIP pracodawcy, test COVID-19, e-mail”

faktury do ww. wpłat do odbioru w Punkcie Informacyjnym SPZOZ Wolsztyn w godzinach 7:00 - 18:00 lub na wskazany w dowodzie wpłaty adres e-mail

potwierdzenie zapłaty prosimy przesłać na adres mailowy: faktury@spzozwolsztyn.pl lub okazać przed badaniem

  • koszt badania 300,00 zł


Odbiór wyników - drogą elektroniczną.