Treść artykułu
Uroczyste podpisanie Umowy nr 7/2023/ZD

W dniu dzisiejszym odbyło się uroczyste podpisanie Umowy nr 7/2023/ZD o sfinansowanie realizacji zadania w formie dotacji celowej z rezerwy budżetowej Prezesa Rady Ministrów pn. „Zakup Ambulansu typu C specjalistycznego wraz z wyposażeniem dla SPZOZ w Wolsztynie”. Szpital w Wielkopolskim...