Treść artykułu
Centralna

Kierownik Centralnej Sterylizatorni - Dorota Fudali, Specjalista w dziedzinie Pielęgniarstwa AiIT
telefon: 68 347 74 40


Przyjmowanie materiałów oraz pakietów do Centralnej Sterylizatorni odbywa się w godzinach 8:00 - 9:00, 13:00 - 14:00.

Centralna Sterylizatornia stanowi ważną część szpitala, w której wykonuje się procesy mycia, dezynfekcji i sterylizacji narzędzi chirurgicznych i zestawów operacyjnych potrzebnych do użytku w oddziałach szpitalnych oraz do wykonywania zabiegów na Bloku Operacyjnym. Procesy mycia, dezynfekcji i sterylizacji przebiegają zgodnie z procedurami. Wszystkie czynności wykonuje wykwalifikowany personel. Centralna Sterylizatornia znajduje się na pierwszym piętrze budynek B.

Centralna Sterylizatornia posiada certyfikat jakości PN-EN ISO 9001:2015-10.

Informacja dla Zleceniodawców posiadających umowę na usługę sterylizacji narządzi:

  • Materiały i sprzęt do sterylizacji należy przekazywać do Centralnej Sterylizatorni w uprzednio przygotowanych pakietach – rękawach papierowo-foliowych lub torebkach papierowo-foliowych, posiadających wskaźnik sterylizacji parą wodną, prawidłowo zamkniętych, z umieszczonym we wnętrzu wybranych pakietów wieloparametrowym chemicznym testem (wskaźnikiem) paskowym klasy 4 do kontroli sterylizacji parą wodną.
  • Na opakowaniu (na mankiecie poza linią zgrzewu) należy umieścić nazwę Zleceniodawcy i wyspecyfikować narzędzia do sterylizacji.
  • Zleceniobiorca na wykonanie usługi ma do 5 dni od dnia dostarczenia materiału lub narzędzi do Centralnej Sterylizatorni przez Zleceniodawcę lub przez osobę upoważnioną.

Wszelkich informacji udziela Pani Dorota Fudali – kierownik Centralnej Sterylizatorni