Treść artykułu

Jak wygląda dzień na oddziale?

Szanowni Państwo, poniżej przestawiamy kilka praktycznych informacji związanych z pobytem w naszym Szpitalu.

 • Wizyty lekarskie odbywają się codziennie w godzinach 8:00 - 10:00
 • Posiłki podawane są codziennie w godzinach:
  • śniadanie - godz. 08:00 - 09:00
  • obiad - godz. 12:30 - 13:30
  • kolacja - godz. 17:00 - 18:00
 • Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 6:00

W czasie wykonywania zabiegów, wizyt lekarskich oraz w porze posiłków prosimy, aby przebywali Państwo na Oddziale (w swojej sali), a każde wyjście poza Oddział prosimy zgłaszać pielęgniarce dyżurnej.

Z uwagi na Państwa bezpieczeństwo prosimy o niezażywanie leków przyniesionych z domu bez wcześniejszego poinformowania lekarza na oddziale.

W czasie pobytu na Oddziale można korzystać z telefonu komórkowego pod warunkiem niezakłócania pracy urządzeń medycznych (należy to uzgodnić z personelem medycznym) oraz korzystania z telefonu w sposób nieuciążliwy dla innych Pacjentów i personelu.

W większości sal chorych istnieje dostęp do płatnego systemu telewizji.


Pomoc psychologa

W Szpitalu możecie Państwo skorzystać z pomocy psychologa w zakresie:

 • rozwiązywania problemów związanych z chorobą i hospitalizacją,
 • rozwiązywania problemów osobistych i rodzinnych.

Jeżeli chcecie Państwo porozmawiać z psychologiem, poinformujcie swojego lekarza prowadzącego bądź pielęgniarkę oddziałową.