Treść artykułu
Ratownictwo

lek. Katarzyna Cerkaska - Kierownik


Pielęgniarka koordynująca i nadzorująca - Aleksandra Kaźmierczak
tel. 68 347 73 03
Numer alarmowy - 999 lub 112

W ramach systemu ratownictwa medycznego wyodrębniamy :

  • Zespół Ratownictwa Medycznego - Specjalistyczny
  • Zespół Ratownictwa Medycznego - Podstawowy

Zespoły zatrudniają lekarzy, pielęgniarki, pielęgniarzy, ratowników medycznych, ratowniczki medyczne oraz sanitariuszy medycznych

Ratownictwo Medyczne posiada certyfikat jakości PN-EN ISO 9001:2015-10.