Treść artykułu

Oddział Neonatologiczny

Oddział Neonatologiczny

Kadra

lek. Liliana Ratajczak-Grześkowiak
lek. Liliana Ratajczak-Grześkowiak
mgr Elżbieta Tyszka
mgr Elżbieta Tyszka
Pełna kadra oddziału →

Dane kontaktowe

Oddział Neonatologiczny w SPZOZ Wolsztyn znajduje się w budynku F, jest ośrodkiem o I stopniu referencyjności. W naszym szpitalu rocznie na świat przychodzi ok. 1000 dzieci i liczba ta nadal wskazuje na tendencję wzrostową.

Personel oddziału noworodkowego sprawuje 24-godziną opiekę nad noworodkami zdrowymi, wymagającymi wzmożonego nadzoru i szczególnej opieki. W przypadku wymaganej konsultacji, przekazania dziecka do szpitala specjalistycznego, oddział współpracuje ze specjalistycznymi ośrodkami klinicznymi lub przekazuje szpitalowi o wyższemu poziomowi referencji.

Na oddziale Neonatologicznym matka przebywa z noworodkiem od pierwszych godzin życia - system roming-in. Personel oddziału dostarcza matce wyczerpujących informacji na temat korzyści i metod karmienia naturalnego. Służy pomocą w problemach laktacyjnych. Udziela edukacji i praktycznych wskazówek na temat kąpieli, pielęgnacji noworodka i dalszych zaleceń po wypisie dziecka ze szpitala.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zabezpiecza wszystkie niezbędne artykuły pielęgnacyjne niezbędne dla matki i dziecka podczas sprawowanej opieki.

Oddział jest wyposażony w specjalistyczny sprzęt:
 • Stanowiska do resuscytacji noworodka
 • Respirator
 • Inkubatory
 • Kardiomonitory
 • Bilirubinometr
 • Lampy do fitoterapii
Opieka nad noworodkiem obejmuje:
 • Szczepienia ochronne zgodnie z obowiązującym kalendarzem szczepień p.BCG i p.WZW
 • Kontrola glukozy w surowicy krwi
 • Kontrola bilirubiny - pomiar przezskórny
 • Przesiewowe badanie słuchu
 • Przesiewowe badanie mające na celu wykrycie wczesnych wad serca
 • Przesiewowe badanie w kierunku fenyloketonurii, hipotyreozy i mukowiscydozy
 • Diagnostyka laboratoryjna, USG, RTG
 • Opiekę lekarską
Oddział Neonatologiczny posiada certyfikat jakości PN-EN ISO 9001:2015-10.

Lekarze

 • lek. Liliana Ratajczak-Grześkowiak Ordynator
 • lek. Ewa Olasińska
 • lek. Paweł Kondarewicz
 • lek. Paweł Prycki
 • lek. Sławomir Chrzanowski
 • lek. Aleksandra Rybczyńska
 • lek. Danuta Załuska
 • lek. Tomasz Karmiński
 • lek. Monika Bider
 • lek. Małgorzata Kaczmarek
 • lek. Mirosława Marciniak

Personel medyczny

 • mgr Elżbieta Tyszka Pielęgniarka Oddziałowa - mgr pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego