Treść artykułu

Karol Mońko

Dyrektor

Joanna Harbuzińska-Turek

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych

Beata Szutta

Naczelna Pielęgniarka