Treść artykułu

"Dobry posiłek w szpitalu" – pilotaż programu Ministerstwa Zdrowia

CEL PILOTAŻU:

Pilotażowy program Ministerstwa Zdrowia “Dobry posiłek w szpitalu” ma na celu: edukację żywieniową oraz poprawę wyżywienia pacjentów, odpowiedniego do ich stanu zdrowia, dieta szpitalna ma być integralną częścią całego procesu leczenia.


GODZINY WYDAWANIA POSIŁKÓW:

  • śniadanie – ok godz. 8:00 - 8:30
  • obiad – ok godz. 12:30 - 13:00
  • podwieczorek - ok godz. 15:00
  • kolacja – ok godz. 17:30 - 18:00
  • przekąska wieczorna ok godz. 20:00

Posiłki dla pacjentów szpitala przygotowuje dział żywienia SPZOZ w Wolsztynie.GALERIA POSIŁKÓW WYDAWANYCH W RAMACH PROGRAMU