Treść artykułu
Zakład

mgr Beata Kącka - Kierownik - tel. 68 347 74 01
mgr pielęgniarstwa

Lekarz
lek. Mirosław Berliński
lek. Natalia Koczera
lek. Mirosław Kapski

Dyżurka pielęgniarska - tel. 68 347 73 24

Celem pobytu podopiecznego w takim zakładzie jest:

 1. poprawa stanu zdrowia,
 2. zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia,
 3. aktywizacja i usprawnienie ruchowe,
 4. zapewnienie bezpieczeństwa i opieki,
 5. uzyskanie maksymalnej samodzielności i niezależności,
 6. umacnianie zdrowia,
 7. przygotowanie chorego i jego rodziny - opiekunów, bliskich do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych,
 8. pomoc w zakresie powrotu chorego do aktywnego życia w społeczeństwie i rodzinie.


Ponadto w Zakładzie zapewniamy:

 1. całodobową opiekę pielęgniarską i lekarską,
 2. 5 posiłków dziennie,
 3. zajęcia z Terapii zajęciowej, psychologicznej, logopedycznej, rehabilitacyjnej
 4. możliwość wykonania podstawowych badań laboratoryjnych, konsultacji specjalistycznych,
 5. odwiedziny u pacjentów do godz. 18:00,
 6. możliwość przepustek na dni świąteczne,
 7. opiekę duszpasterską.


W sprawie wymagającej dokumentacji przyjęcia do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego prosimy o kontakt z Panią Kierownik Beatą Kącką.

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy posiada certyfikat jakości PN-EN ISO 9001:2015-10.