Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu Terenowy Oddział w Wolsztynie.

Punkt Krwiodawstwa w Terenowym Oddziale w Wolsztynie znajduje się przy SPZOZ w Wolsztynie
ul. Wschowska 3, budynek E, I piętro nad Poradnią Chirurgiczną.

Do zadań Terenowego Oddziału należy:

  • Kwalifikacja / badanie lekarskie i laboratoryjne / dawców do oddania krwi i osocza,
  • Opieka lekarska nad krwiodawcami w czasie ich pobytu w Terenowym Oddziale,
  • Pobieranie krwi i osocza od uprzednio zakwalifikowanych dawców,
  • Przekazywanie do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu pobranej krwi i osocza,
  • Przekazywanie do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu próbek krwi na:
  1. Badania grup krwi układu AB0 i antygenu D z układu Rh, kontroli serologicznej,
  2. Badania wirusologiczne i kiły.
  • Szkolenie personelu,
  • Archiwizacja dokumentacji Terenowego Oddziału,
  • Współpraca z Rejonowymi Oddziałami PCK i innymi organizacjami w zakresie promowania honorowego krwiodawstwa.