Treść artykułu

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Kadra

mgr Tomasz Chorążyczewski
mgr Tomasz Chorążyczewski
Pełna kadra oddziału →

Dane kontaktowe

SOR - Szpitalny Oddział Ratunkowy

Bardzo często zdarza się, że pacjenci zamiast skorzystać z pomocy placówki realizującej świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, udają się bezpośrednio na SOR (Szpitalny Oddział Ratunkowy).

Pamiętajmy, że ten ODDZIAŁ ZOSTAŁ STWORZONY DO UDZIELANIA POMOCY OSOBOM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W STANIE NAGŁEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA

To tam trafiają osoby po wypadkach, z urazami czy z zatruciami.

WAŻNE!
Szpitalny Oddział Ratunkowy nie zastępuje lekarza rodzinnego ani lekarza specjalisty.
Jest przeznaczony dla pacjentów wymagających pomocy w stanie nagłym.

Ze świadczeń SOR nie należy korzystać w celu uzyskania:

 • recepty na stosowane przewlekle leki,
 • porad lekarskich, konsultacji specjalistycznych i badań dodatkowych, poza niezbędnymi w danym momencie,
 • wniosku do ZUS, skierowania do sanatorium oraz innych zaświadczeń i druków medycznych niezwiązanych z aktualnym zachorowaniem.


Do zadań Szpitalnego Oddziału Ratunkowego należy:

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego:
  - przetransportowanych Zespoły Ratownictwa Medycznego
  - zgłaszających się samodzielnie
 • segregacja medyczna pacjentów przy przyjęciu do oddziału:
   pacjent jest przydzielany do jednej z pięciu kategorii zróżnicowanych pod względem stopnia pilności udzielenia jej świadczeń zdrowotnych gdzie:
  • kolor czerwony oznacza natychmiastowy kontakt z lekarzem;
  • kolor pomarańczowy oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 10 minut;
  • kolor żółty oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 60 minut;
  • kolor zielony oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 120 minut;
  • kolor niebieski oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 240 minut.

  Osoby, którym przydzielono kategorię pilności oznaczone kolorem zielonym lub niebieskim mogą być skierowani do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
 • w zależności od wskazań medycznych oraz na podstawie wykonanych badań diagnostycznych: wypis pacjenta do domu wraz z zaleceniami, skierowanie pacjenta do podstawowej opieki zdrowotnej, skierowanie pacjenta do poradni specjalistycznej, przekazanie pacjenta do odpowiedniego oddziału SPZOZ w Wolsztynie
 • hospitalizacja w SOR nie powinna być dłuższa niż 12 godziny. Po upływie tego czasu, jeśli stan zdrowia chorego uniemożliwia wypisanie go do domu, lekarz SOR kieruje go do właściwego oddziału szpitalnego.
 • dokonywanie zabezpieczenia medycznego pacjentów oraz organizowanie transportu do innych zakładów opieki zdrowotnej w razie konieczności leczenia specjalistycznego
 • prowadzenie dokumentacji medycznejSPZOZ w Wolsztynie zapewnia kontynuację leczenia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, skierowanych na leczenie z oddziału do poradni: chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, położniczo-ginekologicznej oraz neurologicznej.

Personel medyczny

 • mgr Tomasz Chorążyczewski Koordynator - ratownik medyczny