Treść artykułu

Oddział Chirurgiczny Ogólny z Pododdziałem Urazowo - Ortopedycznym

Oddział Chirurgiczny Ogólny z Pododdziałem Urazowo - Ortopedycznym

Kadra

lek. Maciej Bardan
lek. Maciej Bardan
mgr Katarzyna Dobrowlańska
mgr Katarzyna Dobrowlańska
Pełna kadra oddziału →

Dane kontaktowe

Oddział Chirurgiczny Ogólny z Pododdziałem Urazowo-Ortopedycznym znajduje się w budynku F posiada : 1 gabinet zabiegowy, 2 sale diagnostyczno –zabiegowe, 6 łóżkowa, klimatyzowana Sala Intensywnego Nadzoru, 13 sal chorych w tym 9 z węzłem sanitarnym (wc + umywalka + prysznic), 6 sal klimatyzowanych (budynek F)

W ciągu roku hospitalizowanych jest około 2500 pacjentów oraz wykonywanych jest około 1300 zabiegów operacyjnych. Wykonujemy zabiegi ogólnochirurgiczne w trybie planowym oraz w trybie ostrodyżurowym.

Zakres wykonywanych zabiegów obejmuje:
 • chirurgia tarczycy
 • chirurgia jamy brzusznej metodą klasyczną oraz laparoskopową
 • choroby nowotworowe przewodu pokarmowego
 • plastyka przepuklin metodą niskonapięciową, z użyciem siatek polipropylenowych
 • żylaków kończyn dolnych
 • operacje urazowo-ortopedyczne
 • operacje w zakresie powłok skórnych, w tym także z powodu chorób nowotworowych
 • leczenie przewlekłych owrzodzeń, ran, w tym stopy cukrzycowej z wykorzystaniem m.in. terapii podciśnieniowej
Personel oddziału jest przygotowany do prowadzenia u pacjentów żywienia pozajelitowego oraz dojelitowego, z zastosowaniem wszystkich aktualnie dostępnych metod, m.in. przezskórna endoskopia jejunostomia (PEJ), przezskórna endoskopowa gastrostomia (PEG), klasyczna gastrostomia, laparoskopowa gastrostomia.

Oddział na co dzień współpracuje z Pracownią Endoskopii, co pozwala na prowadzenie pełnej diagnostyki oraz wykonywanie endoskopowych zabiegów w obrębie przewodu pokarmowego.

Oddział Chirurgiczny Ogólny posiada certyfikat jakości PN-EN ISO 9001:2015-10.

Lekarze

 • lek. Aleksandra Rogala
 • lek. Krzysztof Małuszek
 • lek. Artur Stępniewski
 • lek. Dariusz Szkudlarczyk
 • lek. Paweł Sobański
 • lek. Mateusz Firlej
 • lek. Jan Chmielecki
 • lek. Agnieszka Kędzia-Lorenc
 • lek. Andrzej Danielewicz
 • lek. Tomasz Kocjan

Personel medyczny

 • mgr Katarzyna Dobrowlańska Pielęgniarka Oddziałowa - mgr pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego

Kierownik-Koordynator

 • lek. Maciej Bardan Kierownik - Koordynator