Treść artykułu
Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie Oddział Neonatologiczny w porozumieniu ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Szpitala Powiatowego
im. dr Roberta Kocha w Wolsztynie
organizuje zbiórkę pieniędzy na zakup respiratora Babylog VN 800. Urządzenie służy do podtrzymywania funkcji życiowych noworodków
w stanach zagrożenia życia.

Sprzęt ten będzie obsługiwany przez lekarzy z Oddziału Neonatologicznego SPZOZ w Wolsztynie. Z pewnością zwiększy optymalnie bezpieczeństwo na najwyższym standardzie neonatologicznym.

Koszt respiratora: 75 600,00 zł

Dobrowolne wpłaty prosimy dokonywać na konto:

STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU SZPITALA POWIATOWEGO IM. DRA ROBERTA KOCHA W WOLSZTYNIE

Bank Spółdzielczy Siedlec o/Wolsztyn
Nr konta bankowego: 76 9660 0007 0013 0000 0200 0001


Tytułem: Wpłata na respirator dla noworodków

Będziemy wdzięczni za okazane wsparcie
W sprawie zapytań prosimy o kontakt z sekretariatem Dyrektora pod numerem telefonu: 68-347-73-55

Z wyrazami szacunku

Karol Mońko
Dyrektor SPZOZ w Wolsztynie

Udostępnij:

Może Cię zainteresować