Treść artykułu
Grypa

W związku ze zbliżającym się sezonem infekcyjnym zamieszczamy istotne informacje dotyczące refundacji szczepionek przeciwko grypie. Zachęcamy do szczepień w celu uniknięcia zachorowania lub jego groźnych powikłań.

Informacje ogólne:

W sezonie 2023/2024 obowiązują nowe zmiany w zakresie refundacji szczepionek przeciw grypie.

Od 1 września 2023 szczepionki przeciw grypie (podawane we wstrzyknięciu oraz donosowa) są bezpłatne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 lat. W grupie dorosłych w wieku 65+ bezpłatnie dostępne są: szczepionki przeciw grypie (Influvac Tetra i Vaxigrip Tetra).

Aktualne pozostają zasady refundacji „leki bezpłatne dla kobiet w ciąży”na szczepionki przeciw grypie (szczepionki inaktywowane (Influvac Tetra, Vaxigrip Tetra).

50% refundacji na szczepionkę przeciw grypie przysługuje dorosłym w wieku w wieku ≥18 lat (preparat InfluvacTetra dla wszystkich w grupie dorosłych w wieku 18 lat- 64 lata; preparat VaxigripTetra w grupie dorosłych z grup ryzyka w wieku 18-64 lata.

Szczepionka Influvac Tetra (inaktywowana, we wstrzyknięciu)

  • Bezpłatnie szczepionka dostępna jest dzieciom po ukończeniu 6 miesiąca życia do 18 lat.
  • Bezpłatnie szczepionka dostępna jest kobietom w ciąży.
  • Bezpłatnie szczepionka dostępna jest osobom w wieku 65+.
  • Z 50% refundacją szczepionka dostępna jest wszystkim dorosłym w grupie wieku 18 -64 lata. Koszt szczepionki z 50% refundacją= 25,73 zł.


Szczepionka Vaxigrip Tetra (inaktywowana, we wstrzyknięciu)

  • Bezpłatnie szczepionka dostępna jest dzieciom po ukończeniu 6 miesiąca życia do 18 lat.
  • Bezpłatnie szczepionka dostępna jest kobietom w ciąży.
  • Bezpłatnie szczepionka dostępna jest osobom w wieku 65+.
  • Z 50% refundacją szczepionka dostępna jest dorosłym w wieku 18-64 lata z grup ryzyka*. Koszt szczepionki z 50% refundacją= 25,95 zł.


*Grupy ryzyka do szczepień przeciw grypie obejmują: pacjenci o zwiększonym ryzyku wystąpienia powikłań pogrypowych tj.: 1) po transplantacji narządów, 2) chorujących na niewydolność układu oddechowego, astmę oskrzelową, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, niewydolność układu krążenia, chorobę wieńcową, niewydolność nerek, nawracający zespół nerczycowy, choroby wątroby, choroby metaboliczne (w tym cukrzycę), choroby neurologiczne i neurorozwojowe; 3) w stanach obniżonej odporności (w tym po przeszczepie tkanek i chorujących na nowotwory układu krwiotwórczego).

Szczepionka Fluenz Tetra („żywa”, donosowa)

  • Bezpłatnie szczepionka dostępna jest dzieciom po ukończeniu 24 miesiąca do 18 lat.


Do 50% refundacji lub uzyskania bezpłatnej szczepionki wymagana jest recepta na szczepionkę przeciw grypie od lekarza. Receptę na szczepionkę bez refundacji (pełnopłatną) może wystawić również farmaceuta.
Bezpłatna dostępność do szczepionki przysługuje pacjentom na podstawie recepty z wpisanym kodem uprawnienia dodatkowego „DZ” – w przypadku dzieci do ukończenia 18. roku życia lub „S”– w przypadku dorosłych po ukończeniu 65. roku życia.
Uprawnienia do refundowanej szczepionki przeciw grypie wynikają z uprawnień i ubezpieczenia zdrowotnego.

Udostępnij:

Może Cię zainteresować